Aquarel militairen in de duinen. Info op aanvraag.